Maltkornsmästaren

Rapsmästaren
2018-02-23
Vi som gör upp på fältet
2018-04-05
 

Maltkornsmästaren

N oroTec är anmälda till ”Maltkornsmästaren”.
NoroTec Barley Boys kommer förmodligen att beta utsädet med mikronäring, liksom vi gjorde i ”Rapsmästaren”.

Vad är Maltkornsmästaren?
VINNARE är det lag som får den största bruttointäkten.
INTÄKTEN baseras på vattenhaltsreglerad skörd, avräknad med ett pris för maltkorn och ett pris för foderkorn.
PRISREGLERINGEN kommer att baseras på den maltkornskvalitet som man kan påverka med odlingen, proteinhalt, sortering och grobarhet.
FÄLTET är plöjt. Lagen kan inte välja bearbetning, såteknik, såtidpunkt eller skördetidpunkt.
SÅDD sker vid ett tillfälle, med parcellsåmaskin som medger kombisådd.
FRITT val av utsädesmängd och någon av sorterna Planet, Irina och Laureate.
FRIA val av insatsmedel som är godkända i Sverige.
MAX 6 åtgärder (exklusive sådd och eventuella åtgärder som beställs av tävlingsledningen för hela tävlingen vid behov).
DELTAGARNA får en lista över tillgängliga/valbara produkter (finns hos utföraren).
BESTÄLLNINGAR från den listan kan göras senast måndag förmiddag klockan 09:00 den vecka man vill ha åtgärden utförd och man kan inte få mer än ett åtgärdstillfälle per vecka.

PRODUKTER som inte finns på listan får användas men då måste deltagaren ta ansvar för att produkt levereras i tid till utföraren.

GÖDSELMEDEL och preparat som inte finns i svensk handel ingår inte som en service av utföraren i tävlingen och måste ordnas av deltagaren.

FÖRSÖKET kommer att skördas när tävlingsledningen anser att det är dags.

TÄVLINGEN arrangeras av tidningen Lantmannen.

DOMARE i tävlingen: Johan Karlzén, Sveriges Spannmålsodlarförening (SPMO).

"Vi på NoroTec ser fram emot en spännande tävling.”