Rapsmästaren 2020

Testodling pågår i majsfältet
2018-07-05
Vår nya norska återförsäljare
2019-09-17
 

Rapsmästaren 2020

Ä ntligen rapsmästartävling igen.

Det har gått 4 år sedan vi senast hade glädjen att tävla i höstraps. Men nu är det dags igen.
Vinnare blir den som når högst råfettskörd. Tävlingen är öppen för alla – även internationellt. Försöksvärd är Ebbe Persson, Egonsborg, Trelleborg, och liksom förra gången är det Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare som står för arrangörskapet!
Startskottet har gått!
Den 21 augusti 2019 såddes tävlingsfältet och NoroTec ställer som vanligt upp med NoroTec Canola Boys.