Här nedan finner du utdrag av våra försök.

Betning med mikronäring
i vårkorn


Mikronäring i vårkorn, avkastning i 2 försök 2017, HS Konsult AB Örebro (skörd i kilo)

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Försök NoroTec Mangan


NoroTec Mangan är bäst i försök i Sverige, Danmark, Frankrike och England jämfört med alla ledande mangan- formuleringar.
NoroTec Mangan har bättre blandbarhet och överlagringsförmåga än Mn 235.
Här i vårt senaste manganförsök matchar NoroTec lätt dubbla nitratdosen.

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Upptaget av mangan i växten


Om upptaget av NoroTec Mangan relativt sätts till 100 %, då landar mangannitrat på ungefär 60% och mangankarbonat på 25%.

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Försök Mangan


NoroTec Mangan är en patenterad produkt, som vid Hushållningssällskapets stora 3-åriga försök med mangangödsling av korn med kraftig brist, visade sig vara klart bäst i test.

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

HS Manganförsök


Merskörd i kg/tillfört gram vid bladsprutningen.
NoroTec Mangan har nästan 4 ggr högre effekt än oorganiska mangansalter.

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Mikronäring till höstraps


HS Malmöhus, sprutning 10 april 2014, Radby Gård Furulund

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Försök i Frankrike


Försök med NoroTec Mangan och Universal i kornodling i Mennessis, Frankrike

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Betningsförsök vårkorn, SLU Gotland


NoroTec Mangan och NoroTec Mangan/Koppar i försök 2010.

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Försök PEU, Köpenhamns Universitet


PEU-measurements on Mn-treated leaves, Copenhagen University, August 2014, Professor Sören Hustedt

Spara ner dokumentet till din dator, 2 sidor. (pdf)