Below please find information about our field trials.
(in Swedish for the moment)

Betning med mikronäring
i vårkorn


Mikronäring i vårkorn, avkastning i 2 försök 2017, HS Konsult AB Örebro (skörd i kilo)

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Försök NoroTec Mangan


NoroTec Mangan är bäst i försök i Sverige, Danmark, Frankrike och England jämfört med alla ledande mangan- formuleringar.
NoroTec Mangan har bättre blandbarhet och överlagringsförmåga än Mn 235.
Här i vårt senaste manganförsök matchar NoroTec lätt dubbla nitratdosen.

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Försök Mangan


NoroTec Mangan är en patenterad produkt, som vid Hushållningssällskapets stora 3-åriga försök med mangangödsling av korn med kraftig brist, visade sig vara klart bäst i test.

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Mikronäring till höstraps


HS Malmöhus, sprutning 10 april 2014, Radby Gård Furulund

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Försök i Frankrike


Försök med NoroTec Mangan och Universal i kornodling i Mennessis, Frankrike

Spara ner dokumentet till din dator. (pdf)

Försök PEU, Köpenhamns Universitet


PEU-measurements on Mn-treated leaves, Copenhagen University, August 2014, Professor Sören Hustedt

Spara ner dokumentet till din dator, 2 sidor. (pdf)