Transport till Australien – en vinst för miljön!

Näring från NoroTec i Skurup berikar 40 000 hektar i Australien.
2011-01-21
Mannen bakom mangantestet NN-Easy 55
2015-02-15
Visa alla

Mottagningsstation för spannmål, Graincorp Ltd

 

Transport till Australien
– en vinst för miljön!

E n lyckosam exportsatsning 2009 har nu resulterat i att NoroTec AB levererat totalt mer än 100 000 liter mikronäring till Australien. Mikronäring tillförs växterna på bladen och/eller fröerna i så små mängder som 150 gram per 10 000 m² och möjliggör maximalt utfall i skörd. Appliceringen sker både för att åtgärda de brister som kan finnas i maken och för att styra växten att leverera högre avkastning.

Mottagare av produkterna och tillika distributör för NoroTec AB i Australien är Arysta Life Science, som är ett kemiföretag verksamt i 120 länder. Arysta valde NoroTec:s produkter i hård konkurrens med andra leverantörer. En avgörande faktor var att upptaget av NoroTec:s produkter i växterna är avsevärt högre än konkurrenternas. Detta möjliggörs genom en intelligent formulering som patenterats world-wide. Därmed minskas transporterna med hälften eller mera, både av färdig produkt samt av de råvaror som används vid tillverkningen. Det innebär också att det återstår mera råvaror på jorden för kommande generationer.

Att Arysta Life Science i Australien valt att i sitt namn marknadsföra NoroTec:s produkter är ett framsteg som kan generera ytterligare exportaffäer. För närvarande driver NoroTec ett projekt i Frankrike tillsammans med Business Sweden (f.d. Exportrådet). Ett fletal fältförsök är utlagda. I södra Frankrike huvudsakligen med NoroTec:s zinkprodukt och i norra Frankrike med NoroTec:s manganprodukt.

En svårighet som NoroTec kämpar med är att övertyga lantbrukets rådgivare, särskilt hemma i Sverige, att produkterna fungerar lika bra eller bättre än konkurrerande produkter som har mer än dubbelt råvaruinnehåll. NoroTec är ett mindre svenskt företag, som med begränsade resurser konkurrerar med stora internationella företag.

NoroTec AB har kontor i Skurup och produktionen utlagd till LMI AB i Helsingborg. Försäljning sker i Sverige och till 8 andra länder.