Bästa behandlingseffekt och odlingsekonomi.

Klimatsmart både att producera och att använda.

Klimatsmart

NoroTec Mangan återställer en manganbrist i grödan med endast 1/5-del råvara jämfört med oorganiska preparat som mangannitrat och mangansulfat. Dessa råvaror måste alltså 5-falt fraktas hit från t.ex. gruvor i Indien och Mexico.
Att man dessutom efter tillverkningsprocessen tvingas hantera dubbla volymen ut till växtskyddslager och sprutor vad gäller t. ex. mangannitrat, är ur klimat- och miljösynpunkt mycket ofördelaktigt.

Utveckling

Vi har upprättat samarbete med universitet och forskare i syfte att utveckla produkter som skall ge mervärde för lantbrukare, livsmedelsproducenter och konsumenter. De projekt som startats upp visar en mycket intressant potential. Vi välkomnar samarbete med andra intressenter framöver.

NoroTec™ Teknologi

Här kan du läsa om teknologin bakom NoroTec:s produkter (på engelska). Ladda hem eller läs på skärmen.


NoroTec Teknologi

Focus på pH

Optimalt pH i de flesta tankblandningarna är 5 till 6. För att nå dit krävs det en pH-sänkare om man har hårt vatten, vilket är vanligt förekommande. Flytande Bor (boretanolamin) har olägenheten att höja pH-värdet i sprutvätskan. NoroTec rekommenderar därför numera att varje liter Flytande Bor kompenseras med 0,3 liter av LMI:s Effekt+ i sprutvätskan. Annars försvagas upptaget av de andra mikronäringsämnena. Värdet på pH bör inte överstiga 6, och bor tillsätter man lämpligen sist i sprutan.

Till vänster har manganoxid fallit ut vid pH över 7. Till höger har Effekt+ stabiliserat blandningen.