Rapsmästaren

Årets företags- /produktpresentation
2018-02-19
Maltkornsmästaren
2018-03-07
 

Rapsmästaren

N oroTec har varit med i ”Rapsmästaren”, öppna svenska mästerskapen i rapsodling. Vi kom på en hedrande 8:e plats av 40 startande lag och använde naturligtvis mycket av våra egna produkter.
38 lag använde mikronäring och 18 av dem använde NoroTec minst en gång.
NoroTec-användarnas placering i medeltal blev 17,11. Annan mikronäring gav placeringen 23,65.
Tävlingen avhölls på Krokstorps gård i Helsingborgstrakten med både svenska och internationella deltagare.
Vann gjorde rapsnestorn Gunnar Henningsson från Limhamn.

Reglerna för tävlingen var enkla, högst råfettsskörd vinner. Man hade fritt val av sort, utsädesmängd, gödslingar och sprutningar. Insatskostnaderna har man inte tagit någon hänsyn till.
Tävlingen arrangerades av tidningen Lantmannen och Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

"Vi på NoroTec är vana vid att ligga i topp i rena mikronäringsförsök.”

 

Rape seed feed forward

Under tävlingen gjorde NoroTec flera PS-analyser utan att kunna finna några speciella brister. Vi använde därför lite olika av våra produkter under vårt motto ”Rape seed feed forward”.
Mikronäringsprodukterna vi använde i tävlingen var NoroTec Raps, NoroTec WinterCrop, Flytande Bor 150, NoroTec Mangan och NoroTec Universal.
PEU-mätaren för manganbrister visade heller inga större problem, varför vi heller inte hade så stort focus på mangan.
Mangan ingår ju även i NoroTec Raps, NoroTec WinterCrop och NoroTec Universal.

Vi på NoroTec är vana vid att ligga i topp i rena mikronäringsförsök.
I ”Rapsmästaren” borde emellertid skillnaden av mikronäringstillskott utjämnas av alla variationer i olika insatser. Det verkar dock som om NoroTec-formuleringarna har en fördel i statistiken.
I rena mikronäringsförsök görs ju alltid just den behandlingen separat, medan mikronäringen ofta blir blandade med andra pesticider i verkligheten.
I ”Rapsmästaren” ligger vi väldigt nära verkligheten och det verkar som att NoroTec är en bättre blandningspartner i detta sammanhang.

Bättre som blandningspartner?

Detta föranleder oss att fundera på att lägga upp mikronäringsförsök på ett annat sätt i framtiden och det skulle vara revolutionerande om NoroTec även skulle visa sig vara bättre som blandningspartner.