Den bedste behandlingseffekt og vækstøkonomi

Klimasmart produktion og anvendelse.

Klimasmart

NoroTec Mangan genopretter manganmangel i afgrøden med kun 1/5 af råmaterialet sammenlignet med uorganiske præparater som mangannitrat og mangansulfat. Disse råvarer koster derfor fem gange mere i transport fra for eksempel miner i Indien og Mexico for at opnå de samme resultater.
Desuden er landmændene efter fremstillingsprocessen nødt til at håndtere langt større volumener til lagring af sprøjter og plantebeskyttelse som fx mangannitrat, hvilket set fra et klima- og miljømæssigt synspunkt er meget ufordelagtigt.

Udvikling

Vi har etableret samarbejder med universiteter og forskere om at udvikle produkter, der giver landmænd, fødevareproducenter og forbrugere en merværdi. De igangsatte projekter er lovende med meget interessante potentialer. Vi er en privatejet, uafhængig virksomhed, som tilbyder samarbejde med alle typer partnere.

NoroTec™ Technology

Læs om teknologien bag NoroTec mikronæringsstoffer – intelligente og avancerede formuleringer til gavn for miljøet og avlerne. Download eller læs på din skærm.


NoroTec Technology

Fokus på pH

Optimal pH i de fleste tankblandinger er 5 til 6. For at opnå dette, kræver det en pH-sænkning, hvis man har hårdt vand, hvilket er almindeligt. Flydende bor (bor ethanolamin) kan desværre forhøje pH-værdien i sprøjtevæsken. NoroTec anbefaler derfor, at der kompenseres for hver liter flydende bor med 0,3 liter LMI Effekt+ i sprøjtevæsken. Ellers bliver optagelsen af andre mikronæringsstoffer svækket. pH-værdien bør ikke overstige 6, og bor skal helst tilsættes sidst i sprøjten.

Til venstre: Manganoxid falder ved en pH over 7. Til højre: Effekt+ har stabiliseret blandingen.