Poniżej znajdziesz informacje o naszych testach terenowych.

Zaprawianie mikroelementami nasion jęczmienia jarego

HS Konsult AB w Örebro. Plony z 2 testów w 2017 roku

Zapisz dokument. (pdf)

Testy z użyciem NoroTec Mangan

NoroTec Mangan uzyskuje najlepsze wyniki w testach w Szwecji, Danii, Francji i Anglii w porównaniu z innymi preparatami manganu.
NoroTec Mangan charakteryzuje się lepszą mieszalnością i przechowywalnością. W naszym najnowszym teście manganu NoroTec z łatwością dorównuje podwójnej dawce azotanu.

Zapisz dokument. (pdf)

Przyswajanie manganu przez roślinę

Jeśli przyjmiemy, że przyswajanie w przypadku NoroTec Mangan wynosi 100%, to wartość względna dla azotanu wyniesie 60%, a dla węglanu 25%.

Zapisz dokument. (jpg)

Testy w Szwecji

NoroTec Mangan to opatentowany produkt, który uzyskał najlepsze wyniki w 3-letnich testach na jęczmieniu w warunkach poważnego niedoboru.

Zapisz dokument. (pdf)

Testy z manganem przeprowadzone przez HS

Dodatkowy plon w kg w przeliczeniu na dodatkowy gram przy oprysku NoroTec Mangan jest prawie 4 razy bardziej skuteczny niż nieorganiczne sole manganu.

Zapisz dokument. (jpg)

Mikroelementy do rzepaku ozimego

Testy przeprowadzone przez HS Malmöhus.
Jeden oprysk przeprowadzony w czasie wzrostu łodygi.

Zapisz dokument. (pdf)

NoroTec Ziemniaki

Testy NoroTec Ziemniaki w 2010 roku. Zabieg przeprowadzono w czasie wykształcania bulw, uzyskując ich znacznie większą liczbę.

Zapisz dokument. (pdf)

Testy we Francji

Testy na jęczmieniu z użyciem NoroTec Mangan i NoroTec Universal.

Zapisz dokument. (pdf)

Testy z zaprawianiem nasion jęczmienia, uniwersytet SLU na Gotlandii.

NoroTec Mangan i NoroTec Mangan/Miedź w 2010 roku.

Zapisz dokument. (pdf)

Pomiary PEU, Uniwersytet w Kopenhadze.

Pomiary PEU dla manganu stosowanego naliściennie, Uniwersytet w Kopenhadze, sierpień 2014 roku, profesor Sören Hustedt.

Save the document, 2 pages. (pdf)