Juozas och Korinta Mikstas, Agrodema, Lithauen hälsar på.

Och nu blir det reklamfilm!
2019-10-15
Visa alla
 

På besök!

J uozas och Korinta Mikstas, Agrodema, Lithauen hälsar på NoroTec och LMI i Helsingborg.
NoroTecs nye exportsäljare Przemyslaw Dobrzeniecki slöt också upp.