Juozas och Korinta Mikstas, Agrodema, Lithauen hälsar på.