News / Press

2018-02-19

Årets företags- /produktpresentation

Dagens Industri hade torsdagen den 26 mars en artikel om oss, NoroTec och vårt systerbolag NoroGard, under rubriken "Entreprenörer".
2016-02-20

Intervju i Lantbruksnytt

Lantbruksnytt den 20 febr 2016 intervjuades vår försäljningschef Bo Isacsson om NoroTec och mikronäring, se den här (intervjun startar ca 4:20 in i programmet).
2015-04-10

Vår nya jordbruksindustri (april 2015)

I tidningen Vår nya jordbruksindustri skrev man nyligen om vår export av mikronäring till Australien. 50 000 liter NoroTec Zink!
2015-03-28

Dagens Industri 26 mars

Dagens Industri hade torsdagen den 26 mars en artikel om oss, NoroTec och vårt systerbolag NoroGard, under rubriken "Entreprenörer".
2015-02-15

Mannen bakom mangantestet NN-Easy 55

Professor Sören Husted, Köpenhamns universitet utvärderar NoroTec-produkter. Sören är en av upphovsmännen bakom mangantestet NN-Easy 55.
2014-06-23

Transport till Australien – en vinst för miljön!

En lyckosam exportsatsning 2009 har nu resulterat i att NoroTec AB levererat totalt mer än 100 000 liter mikronäring till Australien. Mikronäring tillförs växterna på bladen och/eller fröerna i så små mängder som 150 gram per 10 000 m² och möjliggör maximalt utfall i skörd. Appliceringen sker både för att åtgärda de brister som kan finnas i maken och för att styra växten att leverera högre avkastning.
2011-01-21

Näring från NoroTec i Skurup berikar 40 000 hektar i Australien.

NoroTec AB genomförde hösten 2009 ett Business Opportunity Project tillsammans med Exportrådet i Sydney. Bo Isacsson, försäljningschef och Lennart Rosengren, vd, besökte 10 företag i skilda delar av Australien. Detta resulterade i ett distributionsavtal med Agricrop Ltd i Brisbane. Den första containern med 18 000 liter mikronäring har nu efter 5 veckor på havet nått fram till köparna.