Nyheter / Press

juni 23, 2014

Transport till Australien – en vinst för miljön!

En lyckosam exportsatsning 2009 har nu resulterat i att NoroTec AB levererat totalt mer än 100 000 liter mikronäring till Australien. Mikronäring tillförs växterna på bladen och/eller fröerna i så små mängder som 150 gram per 10 000 m² och möjliggör maximalt utfall i skörd. Appliceringen sker både för att åtgärda de brister som kan finnas i maken och för att styra växten att leverera högre avkastning.