Najlepszy efekt stosowania i ekonomia upraw

Produkcja i użytkowanie przyjazne dla klimatu.

Przyjazne klimatowi

NoroTec Mangan likwiduje niedobór manganu w uprawach przy użyciu jedynie 1/5 ilości surowca w porównaniu z preparatami nieorganicznymi, takimi jak azotan manganu czy siarczan manganu. W związku z tym, aby osiągnąć ten sam efekt, trzeba wysłać 5 razy więcej tych produktów, na przykład z kopalni w Indiach i Meksyku.
Co więcej, po zakończeniu procesu produkcji rolnicy są zmuszeni do przenoszenia dwukrotnie większych partii, na przykład azotanu manganu, do magazynów środków ochrony roślin i opryskiwaczy co jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia klimatu i środowiska.

Rozwój

Nawiązaliśmy współpracę z uniwersytetami i naukowcami w celu opracowania produktów, które będą oferować wartość dodaną dla rolników, producentów żywności i konsumentów. Rozpoczęte projekty wykazują bardzo interesujący potencjał. Ponieważ jesteśmy prywatną, niezależną firmą, zapraszamy do współpracy wszystkich partnerów.

Technologia NoroTec™

Przeczytaj o technologii stojącej za mikroelementami NoroTec – inteligentnymi, nowoczesnymi preparatami w służbie środowiska i rolników. Pobierz lub przeczytaj na swoim ekranie.


Technologia NoroTec™

Skoncentruj się na pH

Optymalne pH większości mieszanin w zbiornikach opryskiwaczy wynosi od 5 do 6. Aby osiągnąć taką wartość, często trzeba obniżyć pH z powodu twardości wody. Płynny bor (bor skompleksowany z etanoloaminą) ma tę niedogodność, że podnosi pH cieczy roboczej. Obecnie NoroTec zaleca, aby każdy litr płynnego boru kompensować poprzez dodanie do cieczy roboczej 0,3 litra środka Effekt+ firmy LMI. W przeciwnym razie przyswajanie innych mikroelementów będzie osłabione. Wartość pH nie powinna przekraczać 6, a bor najlepiej dodawać do opryskiwacza na końcu.

Po lewej: wartość pH mieszaniny z tlenkiem manganu wzrosła powyżej 7. Po prawej: Środek Effekt+ ustabilizował mieszaninę.