Garanterad blandbarhet

Produktdatablad


Behandling av utsäde med mikronäring har använts i många länder sedan början av 1990-talet. Nu har även odlare i Sverige upptäckt möjligheten att behandla sitt utsäde med i första hand mangan, men även med NoroTec Wintercrop som kickstart till grödan.

NoroTecs produkter kännetecknas av
• Bästa behandlingseffekt och odlingsekonomi
• Överlägsen upptagning i växten
• Enkel användning och lagring
• Mycket goda blandningsegenskaper

Klicka på respektive produkt för att hämta produktbladet:

Säkerhetsdatablad


Säkerhetsdatablad övriga produkter:
Här hittar du Säkerhetsdatablad för övriga produkter som vi säljer och marknadsför samlade i en (stor, 5,2 mb) zip-fil.
FerroGent, Mangannitrat 235, Borsyra, Aminosol, Effekt+, Järnkelat Fedp6, Ferrovital, Gröna Plant, Haifa-Cal, Järn(II)Sulfat, Kalciofoss, Kalcium Forte, Kopparnitrat, Magnesiumsulfat / bittersalt, Magnofoss, Micro+, Monokaliumfosfat (MKP), Multi-K, Proalexin, Salpetersyra 40-62 %, Väteperoxid 19 och Zinknitrat.

Säkerhetsdatablad övriga produkter

Blandbarhet


NoroTec:s produkter har mycket god blandbarhet med växtskyddsmedel vid användning ner till 100 liter vatten/ha.
NoroTec AB garanterar att nedanstående blandningar fungerar med vatten av god kvalité.
Vid tveksamheter rekommenderar vi att man utför provblandningsinstruktionen enligt nedan.

Dosering


NoroTec:s produkter har mycket god blandbarhet med växtskyddsmedel vid användning ner till 100 liter vatten/ha.
NoroTec AB garanterar att nedanstående blandningar fungerar med vatten av god kvalité.

Produktinformation bladgödsling:
Grödor/ Dosering/ Behandlingstidpunkt